Tervetuloa kiinteistöalasta kertovan blogini pariin! Tällä kertaa kirjoitan tarkemmin taloyhtiöiden toiminnasta, eli siitä kuka on vastuussa minkäkin asian hoitamisesta. Taloyhtiö eli asunto-osakeyhtiö on nimensä mukaisesti yritys. Sen päätökset tehdään yhtiökokouksella. Yhtiökokouksessa valitaan myös taloyhtiön hallitus. Yhtiön päivittäisiä asioita hoitavat yhteistyössä hallitus, sekä sen valitsema isännöitsijä ja huoltoyhtiö. 

Hallitus pitää yhtiön kartalla korjaustoimenpiteistä

Hallituksen kenties tärkein tehtävä on esittää yhtiökokoukselle kirjallinen selvitys taloyhtiön tulevista kunnossapitotöistä. Hallituksen tulee siis olla hyvin kartalla siitä, missä kunnossa kiinteistö on ja mitä korjaustarpeita on näkyvissä seuraavan viiden vuoden aikana. Näin voidaan varmistua siitä, että korjauksiin varaudutaan hyvissä ajoin pohtimalla niiden rahoitusta. Hallitukseen kuuluvat yleensä puheenjohtaja sekä muutama muu jäsen, jotka tapaavat säännöllisesti hallituksen kokouksissa isännöinnistä vastaavan tahon kanssa. Yleensä hallituksen jäsenet ovat asunto-osakeyhtiön osakkaita. Suuremmissa yhtiöissä yhtiölle on valittava tilitarkastaja, joka pitää huolen kirjapidosta ja tilinpäätöksestä.

Isännöinnistä vastaava raportoi hallitukselle ja yhtiökokoukselle

Asukkaalle kenties näkyvämmät tahot ovat isännöitsijä sekä huoltoyhtiö. Isännöintiä hoitavan henkilön tehtävänä on varmistaa arjen sujuvuus taloyhtiössä ja raportoida hallitukselle esimerkiksi huomaamistaan korjaustarpeista. Hän myös hallinnoi huoltoyhtiön sekä siivousfirman työtä sekä toimii yhteistyössä erilaisten muiden palveluntuottajien, kuten turvallisuusyhtiöiden kanssa. Isännöintiä hoitava henkilö ei usein itse tee korjaustoimenpiteitä vaan ohjaa huoltoyhtiön tekemään tarvittavat tehtävät. Tässä tehtävässä toimiva siis toimii asiantuntijatehtävässä valmistellen ja esittäen asioita hallitukselle sekä yhtiökokoukselle, mutta on myös suuressa roolissa asiakaspalvelijana asukkaiden edessä. Isännöinti on yhteistyötä hallituksen, asukkaiden ja erilaisten palveluntuottajien välillä.

Nykyään tähän tehtävään valitaan usein isännöintitoimiston työntekijä, jolla saattaa olla hoidettavanaan useampi kohde. Toimistojen kautta voi olla varmempi siitä, että henkilöllä on tehtävään vaadittava osaaminen. Yksi tällainen toimisto Lahdessa on esimerkiksi Isännöintikeskus Tammen Oy. Isännöinti vaatii monien eri alojen hallitsemista aina taloushallinnosta lailliseen, tekniseen sekä viestinnälliseen osaamiseen. Työ tapahtuu tänä päivänä yhä suuremmissa määrin verkossa, joten se voi osaksi olla myös paikasta riippumatonta. Toki henkilön täytyy päästä säännöllisesti myös paikan päälle tarkastamaan kiinteistön kunto omin silmin. Tähän työhön voi opiskella ammattitutkinnon turvin, mutta usein työ opitaan tekemällä sitä kokeneemman ammattilaisen rinnalla. Isännöintiä hoitava henkilö ei usein itse tee korjaustoimenpiteitä vaan ohjaa huoltoyhtiön tekemään tarvittavat tehtävät. 

jaa