Moniko taloyhtiössä asuva tietää, kuka tai ketkä panevat yhtiön päätökset toimeen? Kaikki asukkaat eivät ehkä tiedä, etenkään jos asukkaissa on vuokralaisia. Henkilö, joka saapuu paikalle huoltotehtäviin, on tavallisesti kiinteistönhoitaja. Moni saattaakin erheellisesti luulla, että hän on isännöitsijä. Isännöitsijän toimenkuvaan ei kuulu pienten vikojen korjaus tai pihanhoito, vaan isännöitsijä on taloyhtiön operatiivinen ja hallinnollinen johtaja, joka osallistuu taloyhtiön kokouksiin.

Mukana päätöksenteossa

Isännöitsijä tulee nykyään usein isännöinti- tai kiinteistöpalvelufirmasta, jonka taloyhtiön yhtiökokous on valinnut yhteistyökumppanikseen. Hän istuu taloyhtiön hallituksen kokouksissa ja raportoi niissä kaikista taloushallintoon sekä kiinteistönhuoltoon liittyvistä tehtävistä. Hän siis huolehtii taloyhtiön kirjanpidosta, laskutuksesta ja budjetoinnista. Hän myös vastaa siitä, että taloyhtiössä on tarpeeksi rahaa korjauksiin ja ylläpitoon.

Isännöitsijän rooli päätöksenteossa on iso, sillä hän on viime kädessä se, joka arvioi kilpailutuksen jälkeen, mikä urakoitsijoista otetaan tekemään esimerkiksi putkiremonttia tai julkisivuremonttia. Totta kai yhtiökokous tekee muodollisen virallisen päätöksen, mutta tuo päätös tehdään isännöitsijän laskelmien ja suosituksen pohjalta. Tästä syystä isännöitsijä on taloyhtiössä johtajan asemassa.

Tehtävät ja toimenkuva

Jotta kiinteistössä on hyvä asua, sen tulee olla kaikin puolin turvallinen, teknisten laitteiden tulee toimia moitteettomasti, tilojen tulee olla siistit, asukkaiden mielipiteiden on kuuluttava ja viestien on kuljettava nopeasti, etenkin jos on teknisestä viasta kyse. Tällainen tilojen asianmukainen kunnossapito vaatii monipuolista ammattitaitoa ja luottamusta. Nämä ovatkin isännöitsijän tärkeimmät ominaisuudet.

Ruohonjuuritasolla isännöitsijän tehtäviin kuuluu tarvittavan tiedon välittäminen asukkaille, esimerkiksi talon huolto-ohjeista ja remonteista. Nykypäivänä tiedonkulku ei ole enää sitä, että liimataan lappunen ilmoitustaululle, vaan tiedon on mentävä ilmoitustaulun lisäksi myös sähköpostina ja ehkä puhelinviestinäkin asukkaille.

Kiinteistönhoitaja liikkuu asuntoyhtiön sisä- ja ulkotiloissa säännöllisesti. Hän on usein ensimmäisenä tietoinen teknisistä vioista tai muista korjaustarpeista. Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää, että kiinteistönhoitajan ja isännöitsijän välinen tiedonkulku on sujuvaa. Usein he molemmat työskentelevät samassa kiinteistöpalvelufirmassa, jolloin kommunikaation ei pitäisi olla ongelma.

Kun kiinteistön tekniset laitteet huolletaan säännöllisesti, piha hoidetaan säännöllisesti ja julkisivun kunnosta pidetään huolta, tämä kaikki ennalta ehkäisee yllätyksiä. Tällä tavoin isompiin korjauksiin osataan valmistautua hyvissä ajoin ja niiden budjetointi voidaan suunnitella huolella. Isännöintipalvelu tekee itsensä ikään kuin näkymättömäksi, jolloin se on oikeastaan parhaiten onnistunut.

Isännöintipalvelut meiltä: Isännöintikeskus Tammen Oy.

jaa