Oletko miettinyt mitä kaikkea isännöitsijän tehtäviin kuuluu tai miten valita taloyhtiölle juuri sopiva isännöitsijä. Toivottavasti löydät täältä hyviä vinkkejä ja tietoa hakemastasi aiheesta. Tervetuloa isännöinti aiheisen blogin pariin, tämän kertainen aiheemme on sopivan isännöitsijän valinta ja mitä prosessissa kannattaa ottaa huomioon, että päästään toivottuun lopputulokseen.

Taloyhtiönhallitus valitsee isännöitsijän

Isännöitsijän tai nykyisin enemmänkin isännöintipalveluja tarjoavan yrityksen valitsee taloyhtiön hallitus yhtiökokouksessa. Ennen kuin ehdokkaista voidaan valita sopivin, täytyy taloyhtiönhallituksen laatia tarjouspyyntö, joka lähetetään isännöintitoimistolle. Tarjouspyyntöä laatiessa tulee olla selvillä, mitä palveluita isännöintitoimistolta halutaan ja myös, miten ne tullaan toteuttamaan. Ennen tarjouspyynnön laatimista, kannattaa selvittää, minkälaisia tarpeita taloyhtiöllä on ja mitä asioita sekä hallitus ja osakkaat pitävät tärkeimpinä. Taloyhtiössä voidaan järjestää osakas- ja asukaskysely, jossa voidaan kartoittaa toiveita ja tarpeita, ja jonka pohjalta voidaan laatia strategia taloyhtiön tulevaisuutta varten. Kun tarpeet ja toiveet ovat tiedossa, voidaan niiden pohjalta laatia tarjouspyyntö, jossa on kuvailtu mahdollisimman tarkasti, millaisia palveluja taloyhtiössä tarvitaan.

Mitä tarjouspyyntöön liitetään ja miten isännöintiyritys arvioidaan

Isännöintiyrityksille lähetettävään tarjouspyyntöön tulee liittää isännöitsijäntodistus, yhtiöjärjestys, edellisen kauden tilinpäätös toimintakertomuksineen, kokousten määrä, tulevien viiden vuoden aikana suunnitellut remontit ja muut isot hankkeet, mitä lisätietoja tarjoukseen halutaan sekä tarjousten määräpäivä ja maininta siitä, miten tarjousten käsittely etenee. Ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä kannattaa voi myös tehdä hieman tutkimustyötä paikallisista isännöinti yrityksistä, esimerkiksi verkkosivuja tutkimalla. Kuten esimerkiksi Isännöintikeskus Tammen Oy, Lahti. Myös muiden taloyhtiöiden hallituksilta voi kysellä heidän kokemuksiaan. Tarjouspyyntöjä arvioidessa kannattaa kiinnittää huomiota isännöintiyrityksen resursseihin, henkilökuntaan, sen osaamiseen ja ylläpitoon, yrityksen kumppaniverkostoihin, miten yritystä johdetaan, onko yrityksellä laatujärjestelmä tai auktorisointi ja onko yritys isännöitsijäliiton jäsen.

Tarjoukset kannattaa käydä huolella lävitse

Ensimmäisenä tarjouksista kannattaa aina tarkistaa, että ne on tehty tarjouspyynnön mukaan. Kaikki tarjoukset, joita ei ole tehty tarjouspyynnön mukaisesti kannattaa siirtää sivuun, koska on tärkeää, että tarjoukset tehdään juuri taloyhtiöiden omien tarpeiden mukaan. Tarjouksia olisi hyvä olla vähintään kuudelta eri yritykseltä ja kannattaa pyytää niitä sekä isoilta että pieniltä yrityksiltä. Hinnan lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota tarjottujen palveluiden sisältöön.

jaa