Etätyön tekeminen on yleistynyt viimeisten vuosien aikana paljon ja toimistotyön joustava työnteonmalli jatkuu todennäköisesti tulevaisuudessakin. Monella eri alalla toimitiloja tarvitaan kuitenkin edelleen, samalla tavalla kuin ennenkin ja myös tulevaisuudessa. Olipa kyseessä liiketilat tai toimistotilat, niiden suunnittelu tehdään sen mukaan, minkälaisia tiloja tarvitaan ja minkälaisille toiminnoille. Tällä kertaa aiheena blogissa on liike- ja toimistotilojen suunnittelu, jos aihe on ajankohtainen tai kiinnostaa muuten vain, kannattaa lukea vinkit tämänkertaisesta kirjoituksestamme, mitä kannattaa ottaa huomioon tiloja suunnitellessa.

Liiketilat suunnitellaan viihtyisäksi sekä työntekijöille että asiakkaille

Nykyisin on mahdollisuuksia erilaisiin työnteon muotoihin ja työnteko on yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta. Osa työskentelee kokonaan etänä, joko omassa kotitoimistossa tai muussa sopivassa paikassa, toisille taas sopii hyvin niin sanottu hybridimalltoimistotilati, jossa osan ajasta voi työskennellä kotitoimistossa ja osan ajasta toimistolla. Toiset taas työskentelevät mielellään toimistolla, jossa heidän on helpompi keskittyä työhön ja pitää yllä sosiaalisia kontakteja kollegoihin. Joustavuus ja erilaisten tilojen ja työnteon mahdollisuuksien tarjoaminen on tärkeää ja se voidaan toteuttaa myös suunnittelemalla liiketilat joustavaksi. Monien tilojen suhteen kannattaa lisäksi huomioida mahdollisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden vierailu, joten on hyvä, jos tilat tuovat esiin yrityksen arvoja ja identiteettiä.

Monitilatoimisto tarjoaa tilat joustavaan työntekoon

Monissa toimistoissa tarvitaan nykyisin joustavia ja helposti muunneltavia tiloja, sekä tiloja erilaisille toiminnoille. Yleensä toimistossa on hyvä olla esimerkiksi hiljaiset tilat, joissa voi tehdä keskittymistä vaativia projekteja, tilat kokouksille ja yhdessä työskentelylle. Toimistossa tarvitaan myös keittiö ja sosiaalitiloja. Monitilatoimistot ovat suunniteltu niin, että työntekijöillä ei ole omia työpisteitä, vaan työpisteen voi valita työtehtävän luonteen mukaan. Esimerkiksi kirjoitustehtävät ja muut hiljaisuutta vaativat tehtävät voidaan tehdä hiljaisessa tilassa, jossa puhelimien käyttö ja keskustelu on kielletty. Rutiinitehtävät, jotka eivät vaadi niin suurta keskittymistä voidaan tehdä avoimessa työtilassa. Monitilaisessa toimistossa on hyvä olla myös tiloja, joissa voi rauhassa hoitaa puheluja ja neuvotteluja, ilman että ne häiritsevät muita, mutta myös siksi, että luottamuksellisissa asioissa voidaan taata tarvittava tietosuoja. Tilojen suunnittelussa on myös tärkeää ottaa huomioon niiden käyttäjien määrä, että erilaisia tiloja on tarjolla riittävästi työntekijöille, jotka haluavat toimistotiloja käyttää. Liiketilat sinun puolestasi löytää esimerkiksi CRE PREMISES.

jaa